top of page

Velkommen....

Velkommen til min virksomhed, som er innovativ med en dyb forankret forståelse af menneskets kompleksitet og udviklingspotientiale. 

Min tilgang kombinerer en række neuropsykologiske perspektiver og terapeutiske metoder, der tilpasses individuelle behov for at fremme personlig vækst og mental sundhed. 

Mit faglige fundament

Jeg bygger min neuropsykoterapeutiske tilgang på en solid baggrund i eksistentiel-humanistisk psykologi og neuropsykologi.

Dette perspektiv anerkender individets frie vilje, ansvar og søgen efter mening, og danner grundlaget for mit arbejde med klienter. 

Jeg tror på klientens indre styrke og egen ekspertise i at løse deres egne udfordringer og realisere deres potentiale. 

Mit menneskesyn

I min praktisk omfavner jeg en holistisk tilgang til mennesket, hvor jeg ser individet som en del af en større helhed. Jeg tror på hvert menneskets unikke potientiale og stræber efter at fremme selvrealisering og personlig vækst hos min klienter. 

Jeg har over 10 års erfaring med en passion for at hjælpe mennesker der er udfordret, som ønsker at forbedre deres mentale velvære og personlige udvikling. 

Jeg brænder for effektiv og empatisk neuropsykoterapi til klienter, der oplever stress, angst, depression, alvorlig sygdom, smerter og senfølger til skade i hjernen, eller andre psykiske udfordringer. 

Så er du på udkig efter vejen til mere indre fred, personlig vækst og følelsesmæssig balance, så skriv til mig, så tilbyder jeg altid 15 min. afklarende samtale. Hvor vi kan afklare dine behov omkring dine problemstilling og udfordringer. 

Kommunikation

Min kommunikation er præget af åbenhed, empati og respekt. Jeg anerkender, at vi alle oplever verden på forskellige måder, og vi tilpasser vores tilgang til den enkelte klient for at skabe et varmt og tillidsfuldt rum for udvikling og forandring. 

Terapeutiske tilgange

Jeg integrerer en række terapeutiske metoder, herunder kognitiv-/metakognitivterapi, systemisk-/narrativterapi, og neuropsykoterapi, for at imødekomme klienters individuelle behov og udfordringer.

Mit mål er at hjælpe klienter med at identificere og udfordre negative tankemønstre, udforske deres følelsesmæssige landskab, og skabe meningsfulde forandringer i deres liv. 

Mine kerneområder

- Neuropsykoterapi: Hjælper med at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og hjernefunktioner.

- Eksistentiel-humanistisk terapi: Fokus på mening, ansvar og frihed i tilværelsen.

- Kognitivterapi: Identificering og ændring af negative tankemønstre og adfærdsmønstre. 

- Systemisk-/narrativterapi: Forståelse af relationer og mønstre i klientens liv.

- Kropsorienteret terapi: Adressering af kropslige fornemmelser og udfordringer. 

Tilgang til terapi

- Klientcentreret: Klienten er i centrum for terapien, og jeg skaber et trygt og støttende rum for klienten til at udforske sine tanker, følelser og oplevelser. 

- Empatiske og respektfuld: Jeg møder alle klienter med respekt og forståelse for deres situation. 

-Individuelt tilpasset: Terapiforløbet tilpasses altid den enkelte klients behov og mål.

- Evidensbaseret: Jeg anvender evidensbaserede metoder og teknikker i min terapi. 

Etiske ansvar

Jeg forpligter mig til at arbejde i overensstemmelse med høje etiske standarder og respekterer klientens autonomi og integritet. Mit fokus er altid på klientens velbefindende og personlige udvikling. 

Jeg er forpligtet til at yde professionel og kompetent psykoterapi.

Jeg får løbende autoriseret psykolog supervison og speciallægefaglig sparring. 

Jeg har fuld tavshedspligt i min praksis - Fortrolighed er et meget vigtigt arbejdsredskab i min måde at arbejde. 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Kontakt - Jeg tilbyder 15. min gratis
afklarende samtale!

Kontakt mig på mail: birthejuhl2023@gmail.com

bottom of page